TIBBİ İLAÇLAR

 

 

TIBBİ İLAÇLARIN SINIFLANDIRILMIŞ LİSTESİ

ANTİALERJİK: Alerjinin tedavi ve önlenmesinde kullanılan ilaçlar.

ANTİALKELEN: Asitleştirici

ANTİARİTMİK: Kalb kasının aşırı uyarılganlık, atım-ritim bozukluğu olgula­rına karşı koyan ilaçlar.

ANTİASİT: Midede bulunan fazla asidi pasifize eden ilaçlara denir.

ANTİASTMATİK: Bakterilerin ve zaralı mikroorganizmaların vücutta yayılma­larını, kalmalarını önleyen ilaçlar.

ANTİDEPRESİF: Ruhsal çöküntü ve sıkıntılara karşı koyan ilaçlar.

ANTİDEPRESÖR: Davranışları uyarmak için kullanılan psikotrop madde, dva­ranış düzenleyici ilaçlar.

ANTİDİFTERİK: Difteriyi önleyen ve ona karşı koyan ilaçlar.

ANTİDİÜERİK: İdrar salgılanmasına karşı koyan ilaçlar.

ANTİDİYABETİK: Çok işeme ve çok su içmeye neden olan hastalıkların genel adı) şeker hastalığı gibi hastalıkları önleyen ve vücutta meydana getirdiği zarar­lara karşı koyan em.

ANTİDİYAERİK: İshali iyileştermede kullanılan ilaçlar.

ANTİEMİK: Kusmayı geçiştiren ve önleyen ilaçlar.

ANTİENFLAMATUVAR: İltihaplarla savaşan ilaçlar, iltihap önleyici.

ANTİENZİM: Belli bir enzim eksikliğine karşı kullanılan ilaçlar.

ANTİEPİLEPTİK: Sar'a nın görünür belirtilerine karşı savaşan ilaçlar.

ANTİFALİNİK: Amanita Phalloides türü mantar zehirlenmesine karşı kullanılan serum-ilaç.

ANTİPASİLİTASYON: Depresyon krizlerini önlemek için kullanılan ilaçlar.

ANTİHELMENTİK: İnsan yada hayvan organizmasında ki barsak türü kurtları düşürmekte kullanılan ilaçlar.

ANTİJEN: Pasifleşmiş hücreleri uyaran ilaç. Frenginin teşhisinde kan ayırıcı olarak kullanılan madde.

ANTİNAZ: Kinazların (barsak kurtlarının dokusunda bulunan) etkinleştirici et­kisini önleyebilen enzim-ilaç.

ANTİKOAGÜLAN: Kanın pıhtılaşmasını önleyen madde.

ANTİLENFOSİT: Lösemi, anemi ve greflerin reddinde kullanılan maddeler, yan etkileri nedeniyle kullanım alanları dardır.

ANTİMALARYA: Sıtmayı tedavi eden ve önleyen madde-ilaç.

ANTİMETABOLİT: Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, antimitotik ilaç.

ANTİMİTOTİK: Hücre çoğalmasını önleyebilen ilaç.

ANTİMORFİNİK: Tek başına verildiğinde morfine benzer uyuşturucu özellikler taşıyan, morfinden sonra ise morfinin solunum depresyonunu ortadan kaldıran ilaçlar.

ANTİNEVRALJİK: Sinir ağrılarını dindirmeye ve önlemeye yarayan ilaçlar.

ANTİPARKİNSON: Kas gerginliğini ayarlayan tonus merkezindeki bozulma­lara karşı kullanılan, parkinson önleyici ilaç.

ANTİPARAZİT: Parazit giderici ilaçlar

ANTİPİRETİK: Vücut hararetini düşüren ilaçlar.

ANTİPÜRİN: Kanser önleyici ilaç türü.

ANTİRABİK: Kuduz hastalığına karşı kullanılan ilaçlar.

ANTİRAŞİTİK: Raşitizm hastalığını önlemede, gidermede kullanılan ilaç.

ANTİSEBOREİK: Yağ bezlerinin fazla yağ salgılaması sonucu oluşan saç dibi yağlanmalarını önleyen ilaçlar

ANTİSEPSİ: Mikrop kırıcı ilaçlar.

ANTİSİFİLİTİK: Frengiyi önlemek, iyileştirmek için kullanılan ilaçlar.

ANTİSPAZMODİK: Spazmı-sancıyı önleyici ilaçlar.

ANTİTROİD: Troid hormonlarının çevresel organlar üzerinde etkisini azaltan ilaçlar.

ANTİTOKSİN: Bir zehirin yada mikrobun etkisini yok eden ilaçlar.

ANTİVİRÜS: Virüsleri etkisizleştiren yada yok eden ilaçlar.

ANTALJİK: Ağrı kesici

ANTİVİTAMİN: Bir vitaminin olimsuz etkilerini gideren ve karşı koruyucu etki meydana getiren ilaçlar. 

 

 

Eklenme Tarihi : 18.9.2013         Sayfa Gösterimi : 893                  Sayfayi Yazdir  |  Geri Dön


Hastalıklar

Makaleler

İlginç Bitkiler

Bitki/Tıp Sözlüğü

 
Aradığınız neyse sizi bekleyen de odur !      
Araştırmalarımız, sadece tanıtım ve bilgilendirme amaçlıdır. Ayrıca merkezimiz sağlık bakanlığı ilaç ve eczacılık genel müdürlüğünün 01 10 1985 tarih ve 5777 sayılı genelgesi doğrultusunda bitkisel drog izin belgesine haizdir.